01-03. Podstawy i procedury

2.1. Żyła szyjna wewnętrzna prawa w osi krótkiej

2.2. Żyła szyjna wewnętrzna prawa w osi długiej

2.3. Punkcja techniką out-of-plane na fantomie żelowym

2.4. Kaniulacja żyły szyjnej wewnętrznej lewej techniką in-plane

3.1. Siła nacisku na głowicę, tętnica promieniowa

3.2. Osiowanie podłużne, tętnica promieniowa

3.3. Osiowanie poprzeczne, tętnica promieniowa

3.4. Nachylanie, nerw pośrodkowy na przedramieniu

3.5. Przechylanie poprzeczne na przedramieniu

3.6. Rotacja, tętnica promieniowa