09. Jama brzuszna

9.1. Ultrasonografia żołądka w pozycji na prawym boku, niewielkie wypełnienie

9.2. Ultrasonografia żołądka w pozycji na prawym boku, antrum wypełnione

9.3. Ultrasonografia żołądka, antrum wypełnione: obraz mlecznego szkła

9.4. Ultrasonografia żołądka w pozycji prawobocznej, pole przekroju poprzecznego 5,45 cm kw.

9.5.

9.6. Naczynia nadbrzusza w przekroju poprzecznym, przegląd

9.7. Naczynia górnej części jamy brzusznej w przekroju poprzecznym, truncus coeliacus

9.8. Naczynia nadbrzusza na wysokości trzustki, przekrój poprzeczny

9.9. Naczynia nadbrzusza w przekroju podłużnym, aorta

9.10. Naczynia nadbrzusza w przekroju podłużnym, żyła główna dolna

9.11. Ultrasonografia wątroby. Lewy płat w obrazowaniu podłużnym

9.12. Ultrasonografia wątroby: pod łukiem żebrowym, podłużnie

9.13. Ultrasonografia wątroby: żyły wątrobowe, obrazowanie pod łukiem żebrowym, poprzecznie

9.14. Torbiel wątroby

9.15. Zmiana przerzutowa w wątrobie (guz metastatyczny)

9.16. Żyła wrotna, przebieg badania 1

9.17. Żyła wrotna, przebieg badania 2

9.18. Żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa i żyła główna dolna w Dopplerze kolorowym

9.19. Przebieg badania pęcherzyka żółciowego w osi długiej

9.20. Przebieg badania pęcherzyka żółciowego w projekcji poprzecznej pod łukiem żebrowym

9.21. Przebieg badania DHC w projekcji skośnej w osi bark‒pępek

9.22. Kamień żółciowy

9.23. Trójwarstwowa ściana pęcherzyka żółciowego

9.24. Sludge

9.25. Trzustka, przebieg badania w osi poprzecznej

9.26. Trzustka, przebieg badania w osi poprzecznej i długiej

9.27. Trzustka, okno akustyczne pod łukiem żebrowym

9.28. Wodobrzusze z obrzękniętymi, wypełnionymi płynną treścią pętlami jelita cienkiego

9.29. Wolny płyn (ascites) widziany z pozycji FAST 3

9.30. Wolny płyn (ascites) wokół pęcherzyka żółciowego

9.31. Wodobrzusze, naczynia nabrzuszne

9.32. Wodobrzusze, silnie uciśnięty pęcherz moczowy w pozycji FAST 5

9.33. Wodobrzusze, obrazowanie z pozycji FAST 5

9.34. Przebieg badania nerki lewej

9.35. Naczynia nerkowe, kolorowy Doppler

9.36.

9.37. Zastój moczu w nerce 3° obustronny

9.38. Torbiel nerki prawej

9.39. Przebieg badania pęcherza moczowego – widoczna torbiel jajnika lewego jako przypadkowa obserwacja

9.40. Przebieg badania pęcherza moczowego – urether jet

9.41. Wypływ moczu z ujścia moczowodu do pęcherza – urether jet

9.42. Cewnikowanie pęcherza przezcewkowo u kobiety

9.43. Cewnikowanie pęcherza przezcewkowo u mężczyzny

9.44. Nadłonowy cewnik moczowy