08. Oddział ratunkowy

8.1. Przebieg badania eFAST

8.2. Projekcja podmostkowa

8.3. Wykluczenie odmy opłucnowej

8.4. Projekcja FAST 1

8.5. Projekcja FAST 2

8.6. Projekcje FAST 1 i FAST 2

8.7. Projekcja FAST 3

8.8. Projekcja FAST 4

8.9. Projekcje FAST 3 i FAST 4

8.10. Projekcja FAST 5

8.11. Projekcja FAST 5

8.12. FAST 5, widok poprzeczny w czasie ginekologicznego badania ultrasonograficznego

8.13. FAST 5, widok podłużny w czasie ginekologicznego badania ultrasonograficznego

8.14. Wysięk w osierdziu

8.15. Tamponada serca

8.16. Odma opłucnowa prawostronna

8.17. Odma opłucnowa lewostronna

8.18. Przypadek kliniczny z nietypowym obrazem po stronie lewej

8.19. Wysięk opłucnowy, FAST 1

8.20. Wysięk opłucnowy, FAST 1 z użyciem głowicy liniowej, linie B

8.21. Wysięk opłucnowy, FAST 1

8.22 Wolny płyn, FAST 2

8.23. Wolny płyn, FAST 2

8.24. Wysięk opłucnowy, FAST 3

8.25. Wysięk opłucnowy i wysięk w jamie otrzewnej, FAST 3

8.26. Wolny płyn, FAST 4

8.27. Krwiak pooperacyjny, FAST 4

8.28. Wolny płyn, FAST 5

8.29. Wodobrzusze, pęcherz moczowy uciśnięty, FAST 5

8.30. Wodobrzusze, pęcherz moczowy wypełniony, FAST 5