10. Gałka oczna

10.1. Najważniejsze struktury oka

10.2. Ciało obce wewnątrz gałki ocznej

10.3. Odwarstwienie siatkówki

10.4. Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

10.5. Przebieg badania oka w projekcji podgałkowej

10.6. Nerw wzrokowy, obrzęk osłonki

10.7. Uniesiona tarcza nerwu wzrokowego

10.8. Przebieg badania źrenicy z dostępu podgałkowego

10.9. Poszerzona i zniekształcona źrenica