Filmy

2.1. Żyła szyjna wewnętrzna prawa w osi krótkiej

2.2. Żyła szyjna wewnętrzna prawa w osi długiej

2.3. Punkcja techniką out-of-plane na fantomie żelowym

2.4. Kaniulacja żyły szyjnej wewnętrznej lewej techniką in-plane

3.1. Siła nacisku na głowicę, tętnica promieniowa

3.2. Osiowanie podłużne, tętnica promieniowa

3.3. Osiowanie poprzeczne, tętnica promieniowa

3.4. Nachylanie, nerw pośrodkowy na przedramieniu

3.5. Przechylanie poprzeczne na przedramieniu

3.6. Rotacja, tętnica promieniowa

4.1. Kąt prowadzenia igły

4.2. Technika „schodzenia w dół” z korekcją kąta

4.3. Technika „schodzenia w dół” z przesuwaniem głowicy i zmianą osi

5.1. Żyła szyjna wewnętrzna. Punkcja techniką out-of-plane ze „schodzeniem w dół”

5.2. Żyła szyjna wewnętrzna, nakłucie techniką in-plane

5.3. Kontrola położenia prowadnicy w żyle szyjnej wewnętrznej

5.4. Badanie żyły szyjnej wewnętrznej

5.5. Żyła ramienno-głowowa, nakłucie techniką in-plane z użyciem specjalnej głowicy

5.6. Przebieg badania żyły ramienno-głowowej

5.7. Żyła pachowa, nakłucie techniką out-of-plane

5.8. Żyła pachowa, nakłucie in-plane

5.9. Żyła pachowa. Nieprawidłowe położenie prowadnicy i jego korekcja

5.10. Żyła pachowa. Nakłucie bez użycia igły o zwiększonej echogeniczności

5.11. Przebieg badania żyły pachowej, oś krótka

5.12. Żyła pachowa, oś krótka. Zastawki żylne

5.13. Żyła podobojczykowa w osi długiej, wariant 1

5.14. Żyła podobojczykowa w osi długiej, wariant 2

5.15. Zakrzepica okołocewnikowa w żyle szyjnej wewnętrznej

5.16. Zakrzepica żyły pachowej/podobojczykowej

5.17. Zakrzepica żyły głównej dolnej

5.18. Obrazowanie aorty w osi poprzecznej

5.19. Obrazowanie aorty w osi długiej

5.20. Tętniak aorty brzusznej

5.21. Obrazowanie żyły głównej dolnej z nadbrzusza

5.22. Obrazowanie żyły głównej dolnej od boku (przezwątrobowo)

5.23. Zastoinowa żyła główna dolna

5.24. Żyła główna dolna. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, cewnik w żyle głównej dolnej

6.1. Projekcja przymostkowa w osi długiej

6.2. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej: obrazowanie zastawki aortalnej

6.3. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej, obrazowanie zastawki mitralnej

6.4. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej, obrazowanie mięśni brodawkowatych

6.5. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej, obrazowanie koniuszka serca

6.6. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej, wszystkie przekroje

6.7. Projekcja koniuszkowa czterojamowa

6.8. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa – kolorowy Doppler

6.9. Projekcja koniuszkowa dwujamowa

6.10.

6.11. Projekcja podmostkowa czterojamowa

6.12. Projekcja podmostkowa dwujamowa

6.13. Płyn w osierdziu

6.14. Tamponada serca

6.15. LAE, objaw litery D (D-sign)

6.16. LAE w projekcji podmostkowej czterojamowej

6.17. Prawidłowa kurczliwość lewej komory w projekcji czterojamowej

6.18. Ciężko upośledzona kurczliwość lewej komory w projekcji czterojamowej

6.19. Niedomykalność zastawki trójdzielnej I‒II stopnia

6.20. Niedomykalność zastawki trójdzielnej II‒III stopnia

6.21. Objaw króliczka z wysiękiem opłucnowym

6.22. Zaburzenia kurczliwości, projekcja czterojamowa podmostkowa

6.23. Zaburzenia kurczliwości, projekcja czterojamowa koniuszkowa

6.24. Zaburzenia kurczliwości, projekcja dwujamowa koniuszkowa

6.25. Niedomykalność i zwężenie zastawki mitralnej, projekcja koniuszkowa czterojamowa

6.26. Zwężenie zastawki aortalnej, projekcja przymostkowa w osi krótkiej, tryb B z Dopplerem kolorowym

6.27. Rozstrzeń lewego przedsionka, projekcja przymostkowa, oś długa

7.1. Przymostkowe okno akustyczne

7.2. Ślizganie się opłucnej/płuca i tętno płucne w przymostkowym oknie akustycznym

7.3. Artefakty lustrzanego odbicia przy różnych kątach padania wiązki

7.4. Powiększenie (zoom) ślizgania opłucnej (płuca) z „migotaniem” odbicia lustrzanego

7.5. Kolorowy Doppler mocy, ślizganie opłucnej i tętno płucne

7.6. Przebieg badania prawej strony klatki piersiowej

7.7. Przebieg badania lewej strony klatki piersiowej

7.8. „Objaw zasłony”, prawa strona klatki piersiowej

7.9. Brak ślizgania opłucnej w trybie B, odma opłucnowa lewostronna

7.10. Punkt płucny (lung point) w trybie B i M

7.11. Odma w obrazowaniu Dopplera mocy

7.12. Wolny płyn z niedodmą z ucisku

7.13. Ropniak opłucnej

7.14. Drenaż jamy opłucnej

7.15. Obrzęk płuc

7.16. Anatomia ultrasonograficzna w kontroli położenia rurki intubacyjnej

7.17. Konsolidacja płucna

7.18. COVID-19, konsolidacje

7.19. COVID-19, linie B

7.20. COVID-19, pogrubienie opłucnej

7.21. Sonoanatomia dla tracheotomii przezskórnej

7.22. Implant piersi

7.23. Ruchy przepony, obrazowanie w trybie B

7.24. Manewr „węszenia”, obrazowanie trybu B

7.25. Ruchomość przepony w trybie M

7.26. Głęboki wdech w trybie M

7.27. Manewr „węszenia” w trybie M

7.28. Porażenie przepony, obrazowanie w trybie B

7.29. Porażenie przepony, obrazowanie w trybie M

7.30. Porażenie przepony, test „węszenia”

7.31. Ultrasonograficzna diagnostyka niewydolności oddechowej

8.1. Przebieg badania eFAST

8.2. Projekcja podmostkowa

8.3. Wykluczenie odmy opłucnowej

8.4. Projekcja FAST 1

8.5. Projekcja FAST 2

8.6. Projekcje FAST 1 i FAST 2

8.7. Projekcja FAST 3

8.8. Projekcja FAST 4

8.9. Projekcje FAST 3 i FAST 4

8.10. Projekcja FAST 5

8.11. Projekcja FAST 5

8.12. FAST 5, widok poprzeczny w czasie ginekologicznego badania ultrasonograficznego

8.13. FAST 5, widok podłużny w czasie ginekologicznego badania ultrasonograficznego

8.14. Wysięk w osierdziu

8.15. Tamponada serca

8.16. Odma opłucnowa prawostronna

8.17. Odma opłucnowa lewostronna

8.18. Przypadek kliniczny z nietypowym obrazem po stronie lewej

8.19. Wysięk opłucnowy, FAST 1

8.20. Wysięk opłucnowy, FAST 1 z użyciem głowicy liniowej, linie B

8.21. Wysięk opłucnowy, FAST 1

8.22 Wolny płyn, FAST 2

8.23. Wolny płyn, FAST 2

8.24. Wysięk opłucnowy, FAST 3

8.25. Wysięk opłucnowy i wysięk w jamie otrzewnej, FAST 3

8.26. Wolny płyn, FAST 4

8.27. Krwiak pooperacyjny, FAST 4

8.28. Wolny płyn, FAST 5

8.29. Wodobrzusze, pęcherz moczowy uciśnięty, FAST 5

8.30. Wodobrzusze, pęcherz moczowy wypełniony, FAST 5

9.1. Ultrasonografia żołądka w pozycji na prawym boku, niewielkie wypełnienie

9.2. Ultrasonografia żołądka w pozycji na prawym boku, antrum wypełnione

9.3. Ultrasonografia żołądka, antrum wypełnione: obraz mlecznego szkła

9.4. Ultrasonografia żołądka w pozycji prawobocznej, pole przekroju poprzecznego 5,45 cm kw.

9.5.

9.6. Naczynia nadbrzusza w przekroju poprzecznym, przegląd

9.7. Naczynia górnej części jamy brzusznej w przekroju poprzecznym, truncus coeliacus

9.8. Naczynia nadbrzusza na wysokości trzustki, przekrój poprzeczny

9.9. Naczynia nadbrzusza w przekroju podłużnym, aorta

9.10. Naczynia nadbrzusza w przekroju podłużnym, żyła główna dolna

9.11. Ultrasonografia wątroby. Lewy płat w obrazowaniu podłużnym

9.12. Ultrasonografia wątroby: pod łukiem żebrowym, podłużnie

9.13. Ultrasonografia wątroby: żyły wątrobowe, obrazowanie pod łukiem żebrowym, poprzecznie

9.14. Torbiel wątroby

9.15. Zmiana przerzutowa w wątrobie (guz metastatyczny)

9.16. Żyła wrotna, przebieg badania 1

9.17. Żyła wrotna, przebieg badania 2

9.18. Żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa i żyła główna dolna w Dopplerze kolorowym

9.19. Przebieg badania pęcherzyka żółciowego w osi długiej

9.20. Przebieg badania pęcherzyka żółciowego w projekcji poprzecznej pod łukiem żebrowym

9.21. Przebieg badania DHC w projekcji skośnej w osi bark‒pępek

9.22. Kamień żółciowy

9.23. Trójwarstwowa ściana pęcherzyka żółciowego

9.24. Sludge

9.25. Trzustka, przebieg badania w osi poprzecznej

9.26. Trzustka, przebieg badania w osi poprzecznej i długiej

9.27. Trzustka, okno akustyczne pod łukiem żebrowym

9.28. Wodobrzusze z obrzękniętymi, wypełnionymi płynną treścią pętlami jelita cienkiego

9.29. Wolny płyn (ascites) widziany z pozycji FAST 3

9.30. Wolny płyn (ascites) wokół pęcherzyka żółciowego

9.31. Wodobrzusze, naczynia nabrzuszne

9.32. Wodobrzusze, silnie uciśnięty pęcherz moczowy w pozycji FAST 5

9.33. Wodobrzusze, obrazowanie z pozycji FAST 5

9.34. Przebieg badania nerki lewej

9.35. Naczynia nerkowe, kolorowy Doppler

9.36.

9.37. Zastój moczu w nerce 3° obustronny

9.38. Torbiel nerki prawej

9.39. Przebieg badania pęcherza moczowego – widoczna torbiel jajnika lewego jako przypadkowa obserwacja

9.40. Przebieg badania pęcherza moczowego – urether jet

9.41. Wypływ moczu z ujścia moczowodu do pęcherza – urether jet

9.42. Cewnikowanie pęcherza przezcewkowo u kobiety

9.43. Cewnikowanie pęcherza przezcewkowo u mężczyzny

9.44. Nadłonowy cewnik moczowy

10.1. Najważniejsze struktury oka

10.2. Ciało obce wewnątrz gałki ocznej

10.3. Odwarstwienie siatkówki

10.4. Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

10.5. Przebieg badania oka w projekcji podgałkowej

10.6. Nerw wzrokowy, obrzęk osłonki

10.7. Uniesiona tarcza nerwu wzrokowego

10.8. Przebieg badania źrenicy z dostępu podgałkowego

10.9. Poszerzona i zniekształcona źrenica

Linie A

Aliasing

Linie B i artefakty typu ogona komety

Plaster miodu

Bulging Sign

Bunny Sign

D-Sign

Donut Sign

Stłumienie grzbietowe

Wzmocnienie grzbietowe

Double Tract Sign

Color Sign

Bat Sign

Frosted Glass

Equal Sign

Twinkling Artefact

Skok impedancji

Ślizganie opłucnej (płuca)

Tętnienie płuca

Lung point

Objaw Murphy’ego

Szum pola bliskiego

Rewerberacje

Odbicie lustrzane

Spine Sign

Starry Night

Seashore Sign

Barcode Sign

Seesaw Sign

Wzmocnienie brzeżne

O książce

O książce

O książce