6.26. Zwężenie zastawki aortalnej, projekcja przymostkowa w osi krótkiej, tryb B z Dopplerem kolorowym